FLEGMATIKER
Den FLEGMATIKER är ett inåtvänt, lugn, AFFEKTFRI, lojal, aldrig-get-upprörd, person. FLEGMATIKER är både långsam och indirekt för att ta andra. De är också långsamt att värma upp, men kommer att ta i processen. FLEGMATIKER är den absolut enklaste person för att klara sig. De lever ett lugnt, rutin, liv, fri från det normala oro och betonar å andra temperament. Den FLEGMATIKER kommer att undvika att bli alltför komplicerat med människor och livet i allmänhet. FLEGMATIKER sällan sätta sig med andra eller driva sin väg längs i karriären, de bara låta det hända. Den FLEGMATIKER kommunicerar en varm och uppriktiga intresse för andra föredrar att ha några nära vänner. De kommer att vara mycket lojala mot sina vänner och tycker att det är svårt att bryta långvariga relationer oavsett vad den andra personen gör. Den FLEGMATIKER tenderar att motsätta sig förändring av något slag utan anledning, andra än de bara inte vill att den bör ske. FLEGMATIKER visa lite känslor och har en benägenhet att vara en grudge innehavaren. FLEGMATIKER syfte att undvika konflikter och beslut av något slag. De är praktiska, konkreta och traditionella tänkare. Deras stoisk uttryck ofta döljer sina verkliga känslor. Den FLEGMATIKER får patienten fram till förlamning. FLEGMATIKER är långlivade och konsekvent på oavsett vad de företar sig.